יום כיפור וסוכות בפראג

דף הבית / יום כיפור וסוכות בפראג

סעודת מפסקת לפני צום יום כיפור? איפה מתפללים תפילת כל נדרי? ברכה על לולב ואתרוג? סוכה פתוחה במשך החג? כל הפרטים על חודש החגים בפראג.

יום כיפור תש"פ

יום שלישי 08/10 - ערב יום כיפור

פדיון כפרות
סעודת מפסקת
הדלקת נרות - תחילת הצום - 18:08

מנחה - 18:30

תפילת כל נדרי - 19:00

יום רביעי 09/10 - יום כיפור

שחרית - 10:00

תפילת יזכור - 11:30

מנחה ותפילת הנעילה - 17:45

צאת הצום - 19:12

חג הסוכות תש"פ

יום ראשון 13/10 - ערב חג סוכות

מנחה וערבית - 18:00

ארוחת חג בסוכת חב"ד פראג 7 (בהזמנה מראש).

יום שני 14/10 - יום א' של סוכות 

שחרית - 10:00

קידוש וארוחה

מנחה וערבית 18:00

ארוחת חג

יום שלישי 15/10 - יום ב' של חג 

שחרית - 10:00

קידוש וארוחה

מנחה - 17:30

ערבית והבדלה - 19:00

יום ראשון 20/10 - הושענא רבה

שחרית - 8:30

 

שמחת תורה תש"פ

יום ראשון 20/10 - שמחת תורה

הדלקת נרות - 17:44

מנחה וערבית - 18:00

קידוש

הקפות - 18:30

יום שני 21/10 - שמיני עצרת 

שחרית - 10:00

יזכור - 11:30

קידוש

מנחה 18:00

ערבית והקפות - 18:30

יום שלישי 22/10 - שמחת תורה

שחרית - 10:00

קריאת התורה והקפות - 11:15

מנחה - 18:00

ערבית והבדלה - 18:47