שבת בפראג?

החוויה של הטיול שלכם!

סוכות ושמחת תורה!

המכולת הכשרה!

המיקום שלנו

שבת – שמיני עצרת

הדלקת נרות:
18:13